WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ (WISC-R)

 file000115070389
 
6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan, bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir.
Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Wisc-r testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir.
Wisc-r testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır. test ortalama 1,5 saat sürmektedir.

                 MİNESSOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI)

1271427766-196
16 yaş ve üzerindeki tüm bireylere uygulanabilen, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan 566 sorudan oluşan bir testtir. “Doğru” ve “Yanlış”  şeklinde cevaplandırılan 4’ü geçerlilik olmak üzere toplam 14 alt testten oluşmaktadır.
Bireysel bir test olup, bir oturumda yaklaşık 1.5 saatte uygulanır. Bir soru kitapçığı ve cevap formu bireye verilerek, kitapçıkta yer alan yönergeye uyması istenir. Bireyin soru kitapçığında yer alan maddeleri kendisine göre “doğru” ya da “yanlış” şeklinde yanıtlaması ve cevap formuna kodlaması gerekmektedir.

MOXO ÇOCUKLAR İÇİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) TESTİ 

stockvault-school-boy129770
Günümüzde çocuklar arasında en yaygın görülen hastalıklardan biri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur.
Amerikan Psikiyatri Derneği ve CDC’nin verilerine göre; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), okul çağındaki çocukların %5 ile %11’ini etkiliyor ve çocuklarda DEHB’nin görülme sıklığı her yıl ortalama %5 artıyor.
DEHB erken çocukluk döneminde ortaya çıktığı için çoğunlukla çocukluk hastalığı olarak bilinir. Oysa vakaların yarısından fazlasında (yaklaşık %60’ında), yetişkinlik döneminde de DEHB belirtileri devam eder.
Tanı ve tedavi eksik kaldığında düşük özgüven, okul veya iş yaşamında zorlanma ve sorunlu ilişkiler gibi hayatın her alanı olumsuz etkilenir.
DEHB belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve sıklıkla başka psikiyatrik sorunlar DEHB tanısına eşlik eder. Bu nedenle bu kadar yaygın bir bozukluk olmasına rağmen tanısı oldukça zordur.
MOXO DEHB testi, 7-12 yaş arası çocuklarla yapılabilen bilimsel temelli ve klinik olarak onaylanan bir tanıya destek testidir.
Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktiviteyi ölçen dört alt basamaktan oluşur ve objektif olarak ölçümler. Çıkan objektif veriler doğrultusunda dikkat profili ve performans grafikleri oluşturulur. 15 dakikada bilgisayar ortamında yapılan testin sonuçları ve analiz raporu test bitiminde anında görüntülenir.
MOXO çocuklar için DEHB testinden elde edilen bilimsel veriler %90 hassasiyet gösterirken, diğer dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu testleri ile kıyaslama yapıldığında özgüllüğü %85‘tir.

MOXO YETİŞKİNLER İÇİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) TESTİ

 0003162303TT-849x565

MOXO DEHB testi, 13-60 yaş arası herkese yapılabilen bilimsel temelli ve klinik olarak onaylanan bir tanıya destek testidir.
Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktiviteyi ölçen dört alt basamaktan oluşur ve objektif olarak ölçümler. Çıkan objektif veriler doğrultusunda dikkat profili ve performans grafikleri oluşturulur. 18 dakikada bilgisayar ortamında yapılan testin sonuçları ve analiz raporu test bitiminde anında görüntülenir.
MOXO yetişkinler için DEHB testinden elde edilen bilimsel veriler %90 hassasiyet gösterirken, diğer dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu testleri ile kıyaslama yapıldığında özgüllüğü %85‘tir.