Çocuk ve Ergen Terapisi

 • DEPRESYON VE İNTİHAR DÜŞÜNCELERİ
 • ANNE-BABA-ERGEN İLETİŞİM PROBLEMLERİ/ÇATIŞMALARI
 • DERS BAŞARISIZLIKLARI
 • MESLEK SEÇİMİ
 • ARKADAŞ İLİŞKİLERİ PROBLEMLERİ
 • ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ
 • ERGENLİK SORUNLARI
 • ERGENLİK VE CİNSELLİKfile000608980205
 • YEME BOZUKLUKLARI
 • ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU
 • STRES VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
 • ÖFKE KONTROLÜ
 • FOBİLER/KORKULAR
 • KAYGILAR
 • SINAV STRESİ
 • SINAV KAYGISIThanksgiving2014 022
 • SOSYAL FOBİ
 • DAVRANIŞ VE UYUM SORUNLARI
 • TRİKOTİLLOMANİ (KAŞ/SAÇ/KİRPİK YOLMA)
 • TIRNAK YEME
 • PARMAK EMME
 • KARDEŞ KISKANÇLIĞI