Teşhisi Konulamayan Fizyolojik Semptomlar: Psikosomatik Yakınmalar…

Psikosomatik hastalıkları anlayabilmek için aslında öncelikle açıklamaya öncelikle kelimeleri ayırarak başlamak gerekir. “Psyche” ruh, “Soma” ise beden demektir. Literatürde Somatizasyon Bozuklukları olarak adlandırılır. Somatizasyon ise; bedenselleştirme demektir.