MOXO ÇOCUK VE YETİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TESTİ NEDİR?

Günümüzde çocuklar arasında en yaygın görülen hastalıklardan biri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur.
Amerikan Psikiyatri Derneği ve CDC’nin verilerine göre; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), okul çağındaki çocukların %5 ile %11’ini etkiliyor ve çocuklarda DEHB’nin görülme sıklığı her yıl ortalama %5 artıyor.
DEHB erken çocukluk döneminde ortaya çıktığı için çoğunlukla çocukluk hastalığı olarak bilinir. Oysa vakaların yarısından fazlasında (yaklaşık %60’ında), yetişkinlik döneminde de DEHB belirtileri devam eder.


Tanı ve tedavi eksik kaldığında düşük özgüven, okul veya iş yaşamında zorlanma ve sorunlu ilişkiler gibi hayatın her alanı olumsuz etkilenir.
DEHB belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve sıklıkla başka psikiyatrik sorunlar DEHB tanısına eşlik eder. Bu nedenle bu kadar yaygın bir bozukluk olmasına rağmen tanısı oldukça zordur.
MOXO DEHB testi, 7-12 yaş arası çocuklarla yapılabilen bilimsel temelli ve klinik olarak onaylanan bir tanıya destek testidir.
Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktiviteyi ölçen dört alt basamaktan oluşur ve objektif olarak ölçümler. Çıkan objektif veriler doğrultusunda dikkat profili ve performans grafikleri oluşturulur. 15 dakikada bilgisayar ortamında yapılan testin sonuçları ve analiz raporu test bitiminde anında görüntülenir.
MOXO çocuklar için DEHB testinden elde edilen bilimsel veriler %90 hassasiyet gösterirken, diğer dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu testleri ile kıyaslama yapıldığında özgüllüğü %85’tir. 

MOXO DEHB testi, 13-60 yaş arası herkese yapılabilen bilimsel temelli ve klinik olarak onaylanan bir tanıya destek testidir.
Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktiviteyi ölçen dört alt basamaktan oluşur ve objektif olarak ölçümler. Çıkan objektif veriler doğrultusunda dikkat profili ve performans grafikleri oluşturulur. 18 dakikada bilgisayar ortamında yapılan testin sonuçları ve analiz raporu test bitiminde anında görüntülenir.
MOXO yetişkinler için DEHB testinden elde edilen bilimsel veriler %90 hassasiyet gösterirken, diğer dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu testleri ile kıyaslama yapıldığında özgüllüğü %85’tir.

Dört Dikkat Endeksi

MOXO analytics dört majör dikkat endeksini değerlendirmektedir: Dikkat, Zamanlama, Hiperaktivite ve Dürtüsellik

D > Dikkat

Dikkat, verilen uyaranlara göre hastanın doğru şekilde uyaranı değerlendirip tepki verme kabiliyeti olarak tanımlanır. Bu alanda zorluk yaşayan hastalar çevrelerine veya belirli detaylara uyum sağlamakta güçlük çekerler. Bir gözlemciye göre, dikkat sorunu yaşayan bir kişi dışardan bir şekilde odaklanamamış ya da ilgisiz görünebilir. Fakat bu hastalar günlük hayatlarında sınıflarında öğretmenlerini takip etmek, karışık talimatları anlamak, çevrelerindeki küçük değişiklikleri takip etmek, hesaplama hatalarını önlemek gibi görevlerde şiddetli zorluklarla karşılaşırlar.

Z > Zamanlama

Zamanlama, bir görev için tahsis edilmiş zaman çerçevesi içerisinde hastanın tepki verme kabiliyetidir. Zamanlama sorunları yaşayan bir insan çevresini doğru değerlendirebilirken, çevresel değişikliklere uygun zamanda tepki vermesi beklenirse bocalayabilir.Buna örnek olarak çabuk ve acil bir karşılık gerektiren görevleri gerçekleştirmenin yanında bir zaman planını izleyebilmek verilebilir. Bu tür görevler zaman baskısı altında görevleri yerine getirmeyi içerebilir ( yapılan iş tanıdık olsa bile). Zamanlama problemleri dikkat problemlerine benzer özellikler gösterirler: Bir görevi tamamlama söz konusu olduğunda bir zaman aralığı verilir. İzleme sorunu olduğu için, çalışılan materyalde bir boşluk oluşur.Görev devam ettiği sürece, bu boşluk gittikçe artar; bu tarz bir zorlukla karşı karşıya kalan insanlar, işi devam ettirme konusundaki duygularında ve yeteneklerinde azalma hissederler.

D > Dürtüsellik

Dürtüsellik zaman akışı içinde ‘yasak’ olarak tanımlanmış bir anda tepki vermeye eğilimdir. Dürtüsellik eğilimi taşıyan bir insan eldeki durumu göz önüne almadan ya da tepkisinin olası sonuçlarını düşünmeden davranabilir. Bu tip bir davranış kişi dürtüsel davranışının problematik ve istenmeyen sonuçlarını tamamen kavramış olsa da gerçekleşebilir. Pek çok durumda, dürtüsellik insanların ilk tepkiden sonra denetim süreçlerini harekete geçirebilmelerine izin verir. Dürtüselliğin tipik özellikleri, davranışın sırasını beklemek konusunda zorluk yaşamayı ya da sonuçlarını gözönüne almadan tehlikeli davranışlarda bulunmayı kapsar.

H > Hiperaktivite

Hiperaktivite, motor hareketlerin verimli işletiminde ve gereksiz ya da istenmeyen faaliyetlerden (hareket, fazla konuşma … vb) kaçınmada zorluk yaşama durumudur. Başka türlü anlatmak gerekirse, hiperaktif davranış yanlış ve istenmeyen olarak tanımlanan aşırı tepkilerle beraber ortaya çıkar. Genelde hiperaktivite sergileyen insanlar davranışlarının istenmeyen sonuçlarından haberdardır fakat yine de bu tip davranışlardan uzak durmak konusunda zorluk yaşarlar.

Merkezimizde bu test yapılmakta ve %90 doğru sonuç vermektedir.

Detaylı bilgi için 212 213 32 33 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.