Bireysel Terapi

 • DEPRESYONanxiety
 • ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU
 • PANİK ATAK- PANİK BOZUKLUK
 • SOSYAL FOBİ
 • ÖZGÜL FOBİLER
 • AGORAFOBİ
 • FOBİLER/KORKULAR
 • YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)
 • POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU (PTSB)
 • STRES VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
 • ÖFKE KONTROLÜ
 • PSİKOSOMATİK RAHATSIZLIKLAR
 • EVLİLİK ÇATIŞMALARI
 • İLETİŞİM PROBLEMLERİ
 • BOŞANMA SÜRECİ
 • ÖZGÜVEN SORUNLARI
 • UYKU SORUNLARI
 • SINAV KAYGISI
 • PSİKİYATRİK TESTLER
 • KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
 • DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI
 • HİPOKONDRİAZİS
 • YAŞAM KOÇLUĞU
 • SOMATİZASYON BOZUKLUĞU
 • AĞRI BOZUKLUĞU
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ
 • BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU
 • DUYGUSAL SORUNLAR
 • ERGENLİKTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR